Aktualności

Aktualności

 • Dyrektor ZKiW w Kolbudach informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 realizowana będzie innowacja pedagogiczna polegająca na zwiekszonej ilości godzin sportowych w klasie 4 d. Nabór do w/w klasy odbywać się będzie na postawie sprawdzianu sprawności przeprowadzony przez nauczycieli wf. W związku z powyższym składy osobowe we wszystkich klasach czwartych będą układane na nowo. Ostateczne listy uczniów w klasach czwartych wraz nazwiskiem wychowawcy otrzymacie Państwo po 15.08.2021 r

 • Konsultacje dla rodziców

  W dniach 25.05-16.06.2021 istnieje możliwość konsultacji rodziców z nauczycielami po wcześniejszym umówieniu się przez Librus.

  Harmonogram konsultacji

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.):
  • nauka stacjonarna klasy 8SP/ 7SP / 5SP - zajecia lekcyjne zgodnie z planem lekcji
  • nauka online klasy 4SP/ 6SP - zajęci lekcyjne zgodnie z planem lekcji

  UWAGA !!!

  • 24.05 zajęci
 • Informujemy, że w dniach 26.04.2021r.- 28.05.2021r

  odbędą się zapisy chętnych dzieci na zajęcia przedszkole.

  Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach zapewnia opiekę :

  1. Przedszkole w Kolbudach ul.Wybickiego 29B w dniach 01.07 -16.07.2021
  • tel. 58 6827 363
  • E-mail- przedszkole.kolbudy@zkpigkol.nazwa.pl

  1. Oddziały przedszkolne w ZKiW ul. Wybickiego 33 w dniach 16.08-31.08.2021

  1. Szkoła Filialna w Buszkowach ul. Leśn
 • Do 11.04.2021 roku uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej będą uczyli się zdalnie.

  Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową . Warunkiem jest wniosek rodziców.

  Przypominam jedocześnie, że oddziały przedszkolne pracują na dotychczasowych zasadach.

  Sekretariat szkoły czynny w godz. 8.oo-14.3o. W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną

 • W związku z rozpoczęciem w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 9:00 elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, informujemy, że System Elektronicznych Rekrutacji Gminy Kolbudy dostępny jest pod adresem https://kolbudy.rekrutacje.edu.pl

 • 2 i 3 marca 2021r. dzieci z klas pierwszych zostały pasowane na czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie z klasy IIIa wprowadzili młodszych kolegów w Zaczarowany bajek świat prezentując inscenizację, śpiewając piosenki i zadając zagadki ze świata bajek. Młodsi uczniowie ślubowali, że będą zawsze szanować książki. Najwięcej radości sprawiło dzieciom wypożyczenie pierwszej książeczki.

  Na pamiątkę pierwszoklasiści otrzymali Wyprawkę Czytelniczą, w której skład wchodzą: książka Pierwsze abecadło, broszura informacyjna dla rodziców Książką połączeni, uczymy się czytać razem oraz kreatywny alfabet Wycinaj - rysuj - układaj wyrazy. Fundatorem wyprawki jest Instytut Książki w ramach kampanii Mała książka- wielki człowiek.

 • Wójt Gminy Kolbudy podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy

  Proszę o zapoznanie się z zarzadzeniem oraz dotrzymanie wskazanych terminów.

  http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/5307-nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-na-rok-szkolny-2021-2022

 • W szkolnym konkursie plastycznym "Mariusz Zaruski - taternik, ułan, żeglarz - patron naszej szkoły" wzięło udział 100 prac z klas I-III i IV-VII naszej szkoły. Wysoki poziom bardzo ciekawych prac sprawił, że wyróżnionych prac jest wiele. Lista nagrodzonych będzie podana wkrótce.

  Anna Artemiuk - Zięba

 • Tegoroczny Dzień Patrona Szkoły obchodziliśmy 5 lutego 2021r. W ramach zajęć poświęconych Patronowi uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie jak ważną i interesującą postacią był Mariusz Zaruski- pionier polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego, generał brygady Wojska Polskiego, taternik. Był postacią wszechstronną - fotografikiem, malarzem, poetą i prozaikiem, marynarzem, żeglarzem i podróżnikiem.

  Klasy drugie i trzecie wzięły udział w konkursie wiedzy o Mariuszu Zaruskim. Wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas młodszych wykonywały prace plastyczne dotyczące życia i działalności patrona szkoły. Wykonane prace zostały wyeksponowane na holu szkoły, gdzie można je obejrzeć. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i piękne prace!

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach
  ul. Wybickiego 33;
  83-050 Kolbudy
 • 58-682-72-24
  58-326-41-10
  58 682 72 78
  58-326-41-20 świetlica
  58-326-41-32 świetlica kl.0-III
  58-326-41-22 lub 24 Pedagog
  58-326-41-23 Psycholog
  58-326-41-27 Pielęgniarka
  58-326-41-21 Biblioteka
  58-326-41-16 Stomatolog

Galeria zdjęć