Aktualności

podręczniki szkolne

opłata za zniszczone podręczniki

Rodzic ucznia, który zniszczył bądź zagubił podręcznik zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na konto szkoły – 21 8335 0003 0400 8976 2000 0002. W tytule należy wpisać imię, nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza dziecko oraz tytuł zniszczonego/ zagubionego podręcznika. Informację o cenie podręcznika można uzyskać u nauczyciela bibliotekarza. Dowód wpłaty należy przesłać do biblioteki na adres biblioteka@spkolbudy.edu.pl

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach
  ul. Wybickiego 33;
  83-050 Kolbudy
 • 58-326-41-10
  58 682 72 78
  58-326-41-20 świetlica
  58-326-41-32 świetlica kl.0-III
  58-326-41-22 lub 24 Pedagog
  58-326-41-23 Psycholog
  58-326-41-27 Pielęgniarka
  58-326-41-21 Biblioteka
  58-326-41-16 Stomatolog

Galeria zdjęć