Aktualności

 • COMPENSA - ubezpieczenie NNW SZKOLNE V dla uczniów, przedszkolaków i pracowników ZESPOŁU KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA w Kolbudach (z Filią Buszkowy i Przedszkolem w Kolbudach)
  Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się i personelu placówek
  oświatowych Ubezpieczenie Szkolne V przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku
  i zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021 z dnia 24.04.2021 r. (mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 30 kwietnia 2021 roku).

  Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul.
  Aby zapisać dziecko do ubezpieczenia, pobrać OWU oraz opłacić składkę postępuj zgodnie z instrukcją :
  1. wejdź na stronę: https://szkola.compensa.pl/ wpisz numer oferty dla ZKiW w Kolbudach: 661480
  2. wybierz wariant ubezpieczenia, podaj dane swoje i ubezpieczanego dziecka /pozostałych dzieci z rodziny/
  3. opłać składkę online
  4. na podany przez siebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy wraz z numerem polisy
  ulotka Compensa
  ogolne warunki ubezpieczenia
  druk zgłoszenia
  d
  ziecko w sieci
  karta produktu NNW
  08.09.2021 07:20 | więcej »
 • . OPŁATA SKŁADKI :
  Składkę należy opłacić do dnia 30.09.2021 r. na konto Rady Rodziców ZKiW w Kolbudach, nr konta 23 1020 1811 0000 0702 0222 6256.
  W tytule przelewu koniecznie prosimy wpisać „za ubezpieczenie imię i nazwisko DZIECKA, klasa, wariant lub nr polisy”.
  Opłaty składki można dokonać także przez stronę internetową INTERRISK, postępując zgodnie z instrukcją :
  1/ wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline i wpisz numer oferty : xe478
  lub zeskanuj umieszczony obok kod QR, który przekieruje Cię na stronę oferty,
  2/ pobierz OWU, wybierz wariant ubezpieczenia, podaj dane swoje oraz ubezpieczanego dziecka
  możesz dodać dane pozostałych dzieci,
  3/ opłać składkę on-line,
  4/ na podany przez siebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy wraz z numerem polisy.
  Pamiętaj !
  Do ubezpieczenia można zapisać wszystkie dzieci z rodziny - rodzeństwo z innych szkół, żłobków i przedszkoli oraz studentów.
  Ulotka INTERRISK
  Ogólne warunki ubezpieczenia
  Tabela norm uszczerbku
  Instr
  ukcja zgloszenia roszczenia
  druk zgloszenia roszczenia
  07.09.2021 20:43 | więcej »

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach
  ul. Wybickiego 33;
  83-050 Kolbudy
 • 58-326-41-10
  58 682 72 78
  58-326-41-20 świetlica
  58-326-41-32 świetlica kl.0-III
  58-326-41-22 lub 24 Pedagog
  58-326-41-23 Psycholog
  58-326-41-27 Pielęgniarka
  58-326-41-21 Biblioteka
  58-326-41-16 Stomatolog

Galeria zdjęć